Публічний
Google pay
Зручний спосіб оплати від Google.

Схема роботи API оплата карткою server-server
Отримання платіжних даних:

Параметри постачальника платіжних послуг:
const gateway = 'liqpay';

const gatewayMerchantId = 'public_key'; (Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в  налаштуваннях магазину)
Доступні платіжні системи:
const allowedCardNetworks = ["MASTERCARD", "VISA"];
Доступні методи авторизації:
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];
BillingAddress та ShippingAddress:
Ніяких додаткових BillingAddress або ShippingAddress параметрів не потрібно:
Приклад коду відображення кнопки і отримання платежів для веб-сайту:
const baseRequest = {
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0
};

const allowedCardNetworks = ["MASTERCARD", "VISA"];

const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

const tokenizationSpecification = {
 type: 'PAYMENT_GATEWAY',
 parameters: {
  'gateway': 'liqpay',
  'gatewayMerchantId': 'your public key'
 }
};

const baseCardPaymentMethod = {
 type: 'CARD',
 parameters: {
  allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
  allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
 }
};

const cardPaymentMethod = Object.assign(
 {},
 baseCardPaymentMethod,
 {
  tokenizationSpecification: tokenizationSpecification
 }
);

let paymentsClient = null;

function getGoogleIsReadyToPayRequest() {
 return Object.assign(
   {},
   baseRequest,
   {
    allowedPaymentMethods: [baseCardPaymentMethod]
   }
 );
}

function getGooglePaymentDataRequest() {
 const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
 paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
 paymentDataRequest.merchantInfo = {
  merchantId: '12345678901234567890',  
  merchantName: 'Example Merchant'
 };
 return paymentDataRequest;
}

function getGooglePaymentsClient() {
 if ( paymentsClient === null ) {
  paymentsClient = new google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'PRODUCTION'});
 }
 return paymentsClient;
}

function onGooglePayLoaded() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.isReadyToPay(getGoogleIsReadyToPayRequest())
   .then(function(response) {
    if (response.result) {
     addGooglePayButton();
    }
   })
   .catch(function(err) {
    console.error(err);
   });
}

function addGooglePayButton() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 const button = paymentsClient.createButton({onClick: onGooglePaymentButtonClicked});
 document.getElementById('container').appendChild(button);
}

function getGoogleTransactionInfo() {
 return {
  countryCode: 'US',
  currencyCode: 'USD',
  totalPriceStatus: 'FINAL',
  // set to cart total
  totalPrice: '1.00'
 };
}

function prefetchGooglePaymentData() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 paymentDataRequest.transactionInfo = {
  totalPriceStatus: 'NOT_CURRENTLY_KNOWN',
  currencyCode: 'USD'
 };
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.prefetchPaymentData(paymentDataRequest);
}

function onGooglePaymentButtonClicked() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();

 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.loadPaymentData(paymentDataRequest)
   .then(function(paymentData) {
    processPayment(paymentData);
   })
   .catch(function(err) {
    console.error(err);
   });
}

function processPayment(paymentData) {
 const gpay_token_object = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;
 const gpay_token = btoa(gpay_token_object); // base64 encode 
 // send gpay_token to liqpay api
}
				
Оплата з використанням отриманих платежів:
Формування запиту до API при самостійній інтеграції
Параметри для формування data
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String pay
paytype Required String gpay
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
gpay_token Required String JSON рядок з параметра token (отриманий від Google), закодований функцією base64
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
result_url Optional String URL у Вашому магазині на який покупець буде переадресовано після завершення покупки. Максимальна довжина 510 символів.
server_url Optional String URL API в Вашому магазині для повідомлень про зміну статусу платежу (сервер->сервер). Максимальна довжина 510 символів. Детальніше
Приклад відповіді
{
 "action": "pay",
 "payment_id": 165172,
 "status": "success",
 "version": 3,
 "type": "buy",
 "paytype": "gpay",
 "public_key": "i000000000",
 "acq_id": 414963,
 "order_id": "98R1U1OV1485849059893399",
 "liqpay_order_id": "NYMK3AE61501685438251925",
 "description": "description",
 "sender_phone": "380950000001",
 "sender_first_name": "first_name",
 "sender_last_name": "last_name",
 "sender_card_mask2": "473118*50",
 "sender_card_bank": "pb",
 "sender_card_type": "visa",
 "sender_card_country": 804,
 "dcc_allowed": [{
  "amount": 3.5984,
  "rate": 27.7905,
  "commission": 0.0,
  "currency": "USD"
 }],
 "ip": "8.8.8.8",
 "card_token": "CDRES215658546306B200061FCC53A86B",
 "amount": 100.0,
 "currency": "UAH",
 "sender_commission": 0.0,
 "receiver_commission": 0.0,
 "agent_commission": 0.0,
 "amount_debit": 100.0,
 "amount_credit": 100.0,
 "commission_debit": 0.0,
 "commission_credit": 0.0,
 "currency_debit": "UAH",
 "currency_credit": "UAH",
 "sender_bonus": 0.0,
 "amount_bonus": 0.0,
 "bonus_type": "bonusplus",
 "bonus_procent": 0.0,
 "authcode_debit": "388000",
 "authcode_credit": "329007",
 "rrn_debit": "000663747000",
 "rrn_credit": "000663747003",
 "mpi_eci": "7",
 "is_3ds": false,
 "create_date": 1501685446633,
 "end_date": 1501685446633,
 "transaction_id": 165172
}