Публічний
Інвойс
Виставлення рахунку на e-mail клієнта в режимі server-server


Створення
Схема роботи API інвойс
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"invoice_send\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"email\" : \"client-email@gmail.com\", 
  \"amount\" : 200,
  \"currency\" : \"USD\",
  \"order_id\" : \"order_id_1\",
  \"goods\" : \"[{
    \\\"amount\\\" : 100,
    \\\"count\\\" : 2,
    \\\"unit\\\" : \\\"шт.\\\",
    \\\"name\\\" : \\\"USB\\\"
  }]\",
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'  => 'invoice_send',
'version'  => '3',
'email'   => 'client-email@gmail.com',
'amount'  => '200',
'currency' => 'USD',
'order_id' => 'order_id_1',
'goods'   => array(array(
'amount' => 100,
'count' => 2,
'unit'  => 'шт.',
'name'  => 'телефон'
))
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "invoice_send");
params.put("version", "3");
params.put("email", "client-email@gmail.com");
params.put("amount", "200");
params.put("currency", "USD");
params.put("order_id", "order_id_1");
params.put("goods", "[{"
+ "\"amount\":100,"
+ "\"count\":2,"
+ "\"unit\":\"шт.\","
+ "\"name\":\"телефон\""
+ "}]");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);		
System.out.println(res.get("result"));
liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"  : "invoice_send",
"version"  : "3",
"email"   : "client-email@gmail.com",
"amount"  : "1",
"currency" : "USD",
"order_id" : "order_id_1",
"goods"   : [{
"amount" : 100,
"count" : 2,
"unit"  : "шт.",
"name"  : "телефон"
}]
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action  => "invoice_send",
:version => "3",
:email  => "client-email@gmail.com",
:amount  => "1",
:currency => "USD",
:order_id => "order_id_1",
:goods  => [{
:amount => 100,
:count => 2,
:unit  => "шт.",
:name  => "телефон"
}]
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"invoice_send">>},
{<<"version">>, <<"3">>}, 
{<<"email">>, <<"client-email@gmail.com">>}, 
{<<"amount">>, <<"1">>}, 
{<<"currency">>, <<"USD">>}, 
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>}, 
{<<"goods">>, [[
{<<"amount">>, 100},
{<<"count">>, 2},
{<<"unit">>, <<"шт.">>},
{<<"name">>, <<"телефон">>},
]]}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "invoice_send",
"version" : "3",
"email"  : "client-email@gmail.com",
"amount"  : "1",
"currency" : "USD",
"order_id" : "order_id_1",
"goods"  : [{
"amount" : 100,
"count" : 2,
"unit"  : "шт.",
"name"  : "телефон"
}]
}, function( json ){
console.log( json.result );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'  => 'invoice_send',
'version' => '3',
'email'  => 'client-email@gmail.com',
'amount'  => '1',
'currency' => 'USD',
'order_id' => 'order_id_1',
'goods'  => [{
'amount' => 100,
'count' => 2,
'unit'  => 'шт.',
'name'  => 'телефон'
}]
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "invoice_send",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "order_id": "order_id_1",
  "email": "client-email@gmail.com", 
  "amount": 200,
  "currency": "USD",
  "split_rules": []interface{}{
    map[string]interface{}{
      "count": 1,
      "amount": 0.2,
      "unit": "pcs",
      "name": "unit_name",
    },
    map[string]interface{}{
      "count": 1,
      "amount": 0.2,
      "unit": "pcs",
      "name": "unit_name",
    },
  },
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String invoice_send
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
email Required String Email клієнта для відправки інвойсу (phone або email обов'язкові параметри для передачі)
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
phone Required String Телефон, на який буде відправлено інвойс (phone або email обов'язкові параметри для передачі)
action_payment Optional String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, subscribe - регулярний платіж, paydonate - пожертва
expired_date Optional String Час до якого клієнт може оплатити рахунок за UTC. Передається в форматі 2016-04-24 00:00:00
goods Optional String Список товарів
[
 {
  "amount": 1,
  "count": 2,
  "unit": "шт.",
  "name": "USB"
 },
 {
  "amount": 10,
  "count": 1,
  "unit": "шт.",
  "name": "Телефон"
 }
]
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
result_url Optional String URL у Вашому магазині на який покупець буде переадресовано після завершення покупки. Максимальна довжина 510 символів.
server_url Optional String URL API в Вашому магазині для повідомлень про зміну статусу платежу (сервер->сервер). Максимальна довжина 510 символів. Детальніше
Приклад відповіді:
{
 "id": 6173,
 "status": "invoice_wait",
 "amount": 0.03,
 "currency": "UAH",
 "description": "Invoice",
 "order_id": "98R1U1OV1485849059893399",
 "token": "150112455893001_6480_GBe3Mxwnq2O7G0MLX4gkQLtZf2",
 "href": "https://liqpay.ua/apipay/invoice/150112455893001_6480_GBe3Mxwnq2O7G0MLX4gkQLtZf2",
 "receiver_type": "email",
 "receiver_value": "test@gmail.com",
 "action": "pay"
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
amount Number Сума платежу
currency String Валюта платежу
description String Коментар до платежу
href String Посилання на інвойс
id Number Id платежу в системі LiqPay
order_id String Order_id платежу
receiver_type String Вид каналу отримання
receiver_value String Значення отримане в параметрі receiver_type
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
Інші статуси платежу
invoice_wait Інвойс створений успішно, очікується оплата
token String Token платежу