Публічний
Інвойс
Виставлення рахунку на e-mail клієнта в режимі server-server


Скасування
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"invoice_cancel\",
	\"version\" : 3,
	\"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
	\"order_id\" : \"order_id_1\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'    => 'invoice_cancel',
'version'    => '3',
'order_id'   => 'order_id_1'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "invoice_cancel");
params.put("version", "3");
params.put("order_id", "order_id_1");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);		
System.out.println(res.get("status"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"    : "invoice_cancel",
"version"    : "3",
"order_id"   : "order_id_1"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action    => "invoice_cancel",
:version    => "3",
:order_id   => "order_id_1"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"invoice_cancel">>},
{<<"version">>, <<"3">>},
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "invoice_cancel",
"version" : "3",
"order_id" : "order_id_1"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'    => 'invoice_cancel',
'version'    => '3',
'order_id'   => 'order_id_1'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "invoice_cancel",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "order_id": "order_id_1",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String invoice_cancel
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
Приклад відповіді:
{
 "result": "ok",
 "invoice_id": 6173
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
invoice_id Number Унікальний ідентифікатор інвойсу
result String Результат виконання запиту ok або error