Приватний
Захищений платіж
Відкладений платіж з гарантією оплати після підтвердження клієнтом надання послуги або отримання товару


Підтвердження
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"paylc_confirm\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"order_id\" : \"order_id_1\", 
  \"confirm\" : \"yes\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'    => 'paylc_confirm',
'version'   => '3',
'order_id'   => 'order_id_1',
'confirm'   => 'yes'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "paylc_confirm");
params.put("version", "3");
params.put("order_id", "order_id_1");
params.put("confirm", "yes");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);	

System.out.println(res.get("status"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"    : "paylc_confirm",
"version"    : "3",
"order_id"   : "order_id_1",
"confirm"    : "yes"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action    => "paylc_confirm",
:version   => "3",
:order_id   => "order_id_1",
:confirm   => "yes"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"paylc_confirm">>},
{<<"version">>, <<"3">>},		
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>},
{<<"confirm">>, <<"yes">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "paylc_confirm",
"version" : "3",
"order_id" : "order_id_1",
"confirm" : "yes"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'    => 'paylc_confirm',
'version'   => '3',
'order_id'   => 'order_id_1',
'confirm'   => 'yes'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "paylc_confirm",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "order_id": "order_id_1",
  "confirm": "yes",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String paylc_confirm
confirm Required String Ознака підтвердження запиту. Можливі значення: yes, no
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
Приклад відповіді:
{
 "result": "ok"
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
result String Результат виконання запиту ok або error