Публічний
Оплата по QR-коду
Генерація QR-коду для оплати клієнтом через мобільний банк Privat24

Схема роботи API оплати по QR-коду
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
  \"action\" : \"payqr\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"amount\" : 1,
  \"currency\" : \"USD\",
  \"description\" : \"description text\",
  \"order_id\" : \"order_id_1\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'     => 'payqr',
'version'    => '3',
'amount'     => '1',
'currency'    => 'USD',
'description'  => 'description text',
'order_id'    => 'order_id_1'  
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "payqr");
params.put("version", "3");
params.put("amount", "1");
params.put("currency", "USD");
params.put("description", "description text");
params.put("order_id", "order_id_1"); 

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);  
System.out.println(res.get("status"));
 
liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"     : "payqr",
"version"    : "3",
"amount"     : "1",
"currency"    : "USD",
"description"  : "description text",
"order_id"    : "order_id_1"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action     => "payqr",
:version    => "3",
:amount     => "1",
:currency    => "USD",
:description  => "description text",
:order_id    => "order_id_1"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>,   <<"payqr">>}, 
{<<"version">>,   <<"3">>}, 
{<<"amount">>,   <<"1">>}, 
{<<"currency">>,  <<"USD">>}, 
{<<"description">>, <<"description text">>}, 
{<<"order_id">>,  <<"order_id_1">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"     : "payqr",
"version"    : "3",
"amount"     : "1",
"currency"    : "USD",
"description"  : "description text",
"order_id"    : "order_id_1"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'     => 'payqr',
'version'    => '3',
'amount'     => '1',
'currency'    => 'USD',
'description'  => 'description text',
'order_id'    => 'order_id_1'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "payqr",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "amount": 1,
  "currency": "UAH",
  "description": "Test payment",
  "order_id": "order_id_1",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String payqr
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
ip Required String IP клієнта
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
prepare Optional String Попередня підготовка платежу. Цей режим дозволяє визначити всі дані заповнені, чи потрібна 3DS перевірка карти, чи не перевищено ліміт. Засоби з карти платника не списуються. Для включення режиму необхідно передати значення 1
recurringbytoken Optional String Цей параметр дозволяє генерувати card_token платника, який ви отримаєте в callback запиті на server_url. card_token дозволяє проводити платежі без введення реквізитів картки платника, використовуючи API paytoken. Для отримання card_token необхідно передати в запиті значення: 1
recurring Optional Boolean Ознака рекурентної оплати за токеном. Використовується для оплат за токеном міжнародних платіжних систем (MasterCard, Visa). Можливі значення: true — операція виконується без участі клієнта, false — операція виконується клієнтом
server_url Optional String URL API в Вашому магазині для повідомлень про зміну статусу платежу (сервер->сервер). Максимальна довжина 510 символів. Детальніше
Параметри розщеплення платежу
split_rules Optional String Платіж з розщепленням суми на декількох одержувачів. У цьому параметрі вказується JSON масив з правилами розщеплення платежу. При використанні параметра split_rules відбувається одне списання з клієнта і кілька зарахувань одержувачам. Еквайрингова комісія стягується з кожного магазину в масиві split_rules. Приклад JSON рядка:
[
 {
  "public_key": "i000000001",
  "amount": 1,
  "commission_payer": "sender",
  "server_url": "https://server1/callback"
 },
 {
  "public_key": "i000000002",
  "amount": 2,
  "commission_payer": "receiver",
  "server_url": "https://server2/callback"
 }
]
Параметри захищеного платежу
letter_of_credit Optional String Щоб включити прийом платежів за акредитивом передайте параметр із значенням1
letter_of_credit_date Optional String Дата закінчення терміну акредитива в наступному форматі 2015-03-31 00:00:00 по UTC.
Інші параметри
customer Optional String Унікальний ідентифікатор користувача на сайті мерчанта. Максимальна довжина 100 символів.
dae Optional String Довгий запис Detail Addenda.
Параметр dae являє собою JSON рядок, до якого застосували функцію base64. JSON може містити наступні параметри:
{
 "airLine": "Avia", // абревіатура авіакомпанії, max 4 символів.
 "ticketNumber": "ACSFD12354SA", // номер квитка, max 15 символів. 
 "passengerName": "John Doe", // ім'я пасажира, max 29 символів.
 "flightNumber": "742", // номер рейсу, max 5 цифр.
 "originCity": "DP", // код міста/аеропорту вильоту, max 5 символів.
 "destinationCity": "NY", // код міста/аеропорту призначення, max 5 символів.
 "departureDate": "100514" // дата вильоту в форматі YYMMDD, max 6 цифр.
}
Приклад параметру dae: ewogICJhaXJMaW5lIjogIkROSVBST0FWSUEiLAogICJ0aWNrZXROdW1iZXIiOiAiQUNTRkQxMjM1NFNBIiwKICAicGFzc2VuZ2VyTmFtZSI6ICJKb2huIERvZSIsCiAgImZsaWdodE51bWJlciI6ICI3NDIiLAogICJvcmlnaW5DaXR5IjogIkRQIiwKICAiZGVzdGluYXRpb25DaXR5IjogIk5ZIiwKICAiZGVwYXJ0dXJlRGF0ZSI6ICIxMDA1MTQiCn0=
info Optional String Інформація для додавання даних до платежу. Наприклад: "External information for payments"
product_category Optional String Категорія товару. Максимальна довжина 25 символів.
product_description Optional String Опис товару. Максимальна довжина 500 символів.
product_name Optional String Назва товару. Максимальна довжина 100 символів.
product_url Optional String Адреса сторінки з товаром. Максимальна довжина 2000 символів.
Приклад відповіді:
{
 "action": "payqr",
 "payment_id": 165164,
 "status": "wait_qr",
 "version": 3,
 "type": "buy",
 "public_key": "i000000000",
 "acq_id": 414963,
 "order_id": "98R1U1OV1485849059893399",
 "liqpay_order_id": "NYMK3AE61501685438251925",
 "description": "description",
 "amount": 0.02,
 "currency": "UAH",
 "sender_commission": 0.0,
 "receiver_commission": 0.0,
 "agent_commission": 0.0,
 "amount_debit": 0.02,
 "amount_credit": 0.02,
 "commission_debit": 0.0,
 "commission_credit": 0.0,
 "currency_debit": "UAH",
 "currency_credit": "UAH",
 "sender_bonus": 0.0,
 "amount_bonus": 0.0,
 "mpi_eci": "7",
 "is_3ds": false,
 "qr_code": "lp_qr:pay:nC4O1DG2nUsMI44Zh80utdjYvw",
 "transaction_id": 165164
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
acq_id Number ID еквайера
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
agent_commission Number Комісія агента в валюті платежу
amount Number Сума платежу
amount_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу debit
amount_credit Number Сума транзакції credit в валюті currency_credit
amount_debit Number Сума транзакції debit у валюті currency_debit
commission_credit Number Комісія з одержувача у валюті currency_credit
commission_debit Number Комісія з відправника у валюті currency_debit
currency String Валюта платежу
currency_credit String Валюта транзакції credit
currency_debit String Валюта транзакції debit
description String Коментар до платежу
is_3ds Boolean Можливі значення:
true - транзакція пройшла з 3DS перевіркою,
false - транзакція пройшла без 3DS перевірки
liqpay_order_id String Order_id платежу в системі LiqPay
mpi_eci Number Можливі значення: 5 - транзакція пройшла з 3DS (емітент і еквайєр підтримують технологію 3D-Secure), 6 - емітент картки платника не підтримує технологію 3D-Secure, 7 - операція пройшла без 3D-Secure
order_id String Order_id платежу
payment_id Number Id платежу в системі LiqPay
public_key String Публічний ключ магазину
qr_code String QR-код за яким клієнт може здійснити оплату
receiver_commission Number Комісія з одержувача у валюті платежу
sender_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу
sender_commission Number Комісія з відправника у валюті платежу
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
Статуси що потребують підтвердження платежу
wait_qr Очікується сканування QR-коду клієнтом
transaction_id Number Id транзакції в системі LiqPay
type String Тип платежу
version Number Версія API. Поточне значення - 3