Публічний
Підписка
Регулярний білінг Ваших клієнтів за методом server-server


Скасувати
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"unsubscribe\",
	\"version\" : 3,
	\"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
	\"order_id\" : \"order_id_1\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'    => 'unsubscribe',
'version'    => '3',
'order_id'   => 'order_id_1'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "unsubscribe");
params.put("version", "3");
params.put("order_id", "order_id_1");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);		
System.out.println(res.get("status"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"    : "unsubscribe",
"version"    : "3",
"order_id"   : "order_id_1"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action    => "unsubscribe",
:version    => "3",
:order_id   => "order_id_1"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"unsubscribe">>},
{<<"version">>, <<"3">>},
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "unsubscribe",
"version" : "3",
"order_id" : "order_id_1"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'    => 'unsubscribe',
'version'    => '3',
'order_id'   => 'order_id_1'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "unsubscribe",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "order_id": "order_id_1",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String unsubscribe
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
Приклад відповіді:
{
 "action": "subscribe",
 "payment_id": 165156,
 "status": "unsubscribed",
 "version": 3,
 "paytype": "token",
 "public_key": "i000000000",
 "acq_id": 414963,
 "order_id": "98R1U1OV1400849059893399",
 "liqpay_order_id": "NYMK3AE61501685448251925",
 "description": "description text",
 "sender_phone": "380950000001",
 "sender_card_mask2": "414961*99",
 "sender_card_bank": "pb",
 "sender_card_type": "visa",
 "sender_card_country": 804,
 "card_token": "2DFBFE626B730006230DE81E971E6588D6F260",
 "amount": 0.02,
 "currency": "UAH",
 "sender_commission": 0.0,
 "receiver_commission": 0.0,
 "agent_commission": 0.0,
 "amount_debit": 0.02,
 "amount_credit": 0.02,
 "commission_debit": 0.0,
 "commission_credit": 0.0,
 "currency_debit": "UAH",
 "currency_credit": "UAH",
 "sender_bonus": 0.0,
 "amount_bonus": 0.0,
 "mpi_eci": "7",
 "is_3ds": false,
 "create_date": 1501680852705,
 "end_date": 1501681041689,
 "transaction_id": 165156
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
acq_id Number ID еквайера
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
agent_commission Number Комісія агента в валюті платежу
amount Number Сума платежу
amount_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу debit
amount_credit Number Сума транзакції credit в валюті currency_credit
amount_debit Number Сума транзакції debit у валюті currency_debit
card_token String Token картки відправника
commission_credit Number Комісія з одержувача у валюті currency_credit
commission_debit Number Комісія з відправника у валюті currency_debit
create_date String Дата створення платежу
currency String Валюта платежу
currency_credit String Валюта транзакції credit
currency_debit String Валюта транзакції debit
description String Коментар до платежу
end_date String Дата завершення/зміни платежу
is_3ds Boolean Можливі значення:
true - транзакція пройшла з 3DS перевіркою,
false - транзакція пройшла без 3DS перевірки
liqpay_order_id String Order_id платежу в системі LiqPay
mpi_eci Number Можливі значення: 5 - транзакція пройшла з 3DS (емітент і еквайєр підтримують технологію 3D-Secure), 6 - емітент картки платника не підтримує технологію 3D-Secure, 7 - операція пройшла без 3D-Secure
order_id String Order_id платежу
payment_id Number Id платежу в системі LiqPay
paytype String Спосіб оплати. Можливі значення card - оплата картою, liqpay - через кабінет liqpay, privat24 - через кабінет Приват24, masterpass - через кабінет masterpass, moment_part - розстрочка, cash - готівкою, invoice - рахунок на e-mail, qr - сканування qr-коду.
public_key String Публічний ключ магазину
receiver_commission Number Комісія з одержувача у валюті платежу
sender_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу
sender_card_bank String Банк відправника
sender_card_country String Країна картки відправника. Цифровий ISO 3166-1 код
sender_card_mask2 String Карта відправника
sender_card_type String Тип картки відправника MC/Visa
sender_commission Number Комісія з відправника у валюті платежу
sender_phone String Телефон відправника
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
unsubscribed Підписка успішно деактивована
transaction_id Number Id транзакції в системі LiqPay
version Number Версія API. Поточне значення - 3