Приватний
Авторизація картки
Перевірка валідності картки за допомогою авторизації на суму до 1 usd

Схема роботи API авторизація картки
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"auth\",
	\"version\" : 3,
	\"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
	\"phone\" : \"380950000001\", 
	\"amount\" : \"1\", 
	\"currency\" : \"USD\", 
	\"description\" : \"description text\", 
	\"order_id\" : \"order_id_1\", 
	\"card\" : \"4731195301524634\", 
	\"card_exp_month\" : \"03\", 
	\"card_exp_year\" : \"22\", 
	\"card_cvv\" : \"111\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
	'action'     => 'auth',
	'version'    => '3',
	'phone'     => '380950000001',
	'amount'     => '1',
	'currency'    => 'USD',
	'description'  => 'description text',
	'order_id'    => 'order_id_1',
	'card'      => '4731195301524634',
	'card_exp_month' => '03',
	'card_exp_year' => '22',
	'card_cvv'    => '111'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "auth");
params.put("version", "3");
params.put("phone", "380950000001");
params.put("amount", "1");
params.put("currency", "USD");
params.put("description", "description text");
params.put("order_id", "order_id_1"); 
params.put("card", "4731195301524634");
params.put("card_exp_month", "03");
params.put("card_exp_year", "22");
params.put("card_cvv", "111");
LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);  
System.out.println(res.get("status"));
 
liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
	"action"     : "auth",
	"version"    : "3",
	"phone"     : "380950000001",
	"amount"     : "1",
	"currency"    : "USD",
	"description"  : "description text",
	"order_id"    : "order_id_1",
	"card"      : "4731195301524634",
	"card_exp_month" : "03",
	"card_exp_year" : "22",
	"card_cvv"    : "111"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
	:action     => "auth",
	:version    => "3",
	:phone     => "380950000001",
	:amount     => "1",
	:currency    => "USD",
	:description  => "description text",
	:order_id    => "order_id_1",
	:card      => "4731195301524634",
	:card_exp_month => "03",
	:card_exp_year => "22",
	:card_cvv    => "111"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
	{<<"action">>,     <<"auth">>}, 
	{<<"version">>,    <<"3">>}, 
	{<<"phone">>,     <<"380950000001">>}, 
	{<<"amount">>,     <<"1">>}, 
	{<<"currency">>,    <<"USD">>}, 
	{<<"description">>,  <<"description text">>}, 
	{<<"order_id">>,    <<"order_id_1">>}, 
	{<<"card">>,      <<"4731195301524634">>}, 
	{<<"card_exp_month">>, <<"03">>}, 
	{<<"card_exp_year">>, <<"22">>}, 
	{<<"card_cvv">>,    <<"111">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
	"action"     : "auth",
	"version"    : "3",
	"phone"     : "380950000001",
	"amount"     : "1",
	"currency"    : "USD",
	"description"  : "description text",
	"order_id"    : "order_id_1",
	"card"      : "4731195301524634",
	"card_exp_month" : "03",
	"card_exp_year" : "22",
	"card_cvv"    : "111"
}, function( json ){
	console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
	{
	'action'     => 'auth',
	'version'    => '3',
	'phone'     => '380950000001',
	'amount'     => '1',
	'currency'    => 'USD',
	'description'  => 'description text',
	'order_id'    => 'order_id_1',
	'card'      => '4731195301524634',
	'card_exp_month' => '03',
	'card_exp_year' => '22',
	'card_cvv'    => '111'
	}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "auth",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "phone": "380950000001",
  "amount": 1,
  "currency": "UAH",
  "description": "Test payment",
  "order_id": "order_id_1",
  "card": "4731195301524634",
  "card_exp_month": "03", 
  "card_exp_year": "22", 
  "card_cvv": "111",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String auth
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
card Required String Номер картки платника
card_cvv Required String CVV/CVV2
card_exp_month Required String Місяць терміну дії картки платника. Наприклад: 08
card_exp_year Required String Рік терміну дії картки платника. Наприклад: 19
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
ip Required String IP клієнта
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
verifycode Optional String Можливе значення Y. Динамічний код верифікації, генерується і повертається в Callback. Так само згенерований код буде переданий в транзакції верифікації для відображення у виписці по картці клієнта. Працює для action= auth.
3DS параметри
mpi_md Optional String Параметр, що повертається сторінкою ACS MD.
Цей параметр передається, тільки якщо попередньо було використано API MPI
mpi_pares Optional String Параметр, що повертається сторінкою ACS pares.
Цей параметр передається, тільки якщо попередньо було використано API MPI
Інші параметри
suburl Optional String URL субмерчанта
Приклад відповіді:
{
 "action": "auth",
 "payment_id": 165192,
 "status": "success",
 "version": 3,
 "paytype": "card",
 "public_key": "i000000000",
 "acq_id": 414963,
 "order_id": "98R1U1OV1485849059893399",
 "liqpay_order_id": "NYMK3AE61501685438251925",
 "description": "тест",
 "sender_phone": "380950000001",
 "sender_card_mask2": "414962*99",
 "sender_card_bank": "pb",
 "sender_card_type": "visa",
 "sender_card_country": 804,
 "amount": 0.01,
 "currency": "UAH",
 "sender_commission": 0.0,
 "receiver_commission": 0.0,
 "agent_commission": 0.0,
 "amount_debit": 0.01,
 "amount_credit": 0.01,
 "commission_debit": 0.0,
 "commission_credit": 0.0,
 "currency_debit": "UAH",
 "currency_credit": "UAH",
 "sender_bonus": 0.0,
 "amount_bonus": 0.0,
 "authcode_debit": "559310",
 "rrn_debit": "000663770891",
 "mpi_eci": "7",
 "is_3ds": false,
 "create_date": 1501687647977,
 "end_date": 1501687647977,
 "transaction_id": 165192
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
acq_id Number ID еквайера
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
agent_commission Number Комісія агента в валюті платежу
amount Number Сума платежу
amount_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу debit
amount_credit Number Сума транзакції credit в валюті currency_credit
amount_debit Number Сума транзакції debit у валюті currency_debit
authcode_debit String Код авторизації по транзакції debit
commission_credit Number Комісія з одержувача у валюті currency_credit
commission_debit Number Комісія з відправника у валюті currency_debit
create_date String Дата створення платежу
currency String Валюта платежу
currency_credit String Валюта транзакції credit
currency_debit String Валюта транзакції debit
description String Коментар до платежу
end_date String Дата завершення/зміни платежу
is_3ds Boolean Можливі значення:
true - транзакція пройшла з 3DS перевіркою,
false - транзакція пройшла без 3DS перевірки
liqpay_order_id String Order_id платежу в системі LiqPay
mpi_eci Number Можливі значення: 5 - транзакція пройшла з 3DS (емітент і еквайєр підтримують технологію 3D-Secure), 6 - емітент картки платника не підтримує технологію 3D-Secure, 7 - операція пройшла без 3D-Secure
order_id String Order_id платежу
payment_id Number Id платежу в системі LiqPay
paytype String Спосіб оплати. Можливі значення card - оплата картою, liqpay - через кабінет liqpay, privat24 - через кабінет Приват24, masterpass - через кабінет masterpass, moment_part - розстрочка, cash - готівкою, invoice - рахунок на e-mail, qr - сканування qr-коду.
public_key String Публічний ключ магазину
receiver_commission Number Комісія з одержувача у валюті платежу
rrn_debit String Унікальний номер транзакції в системі авторизації і розрахунків обслуговуючого банку Retrieval Reference number
sender_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу
sender_card_bank String Банк відправника
sender_card_country String Країна картки відправника. Цифровий ISO 3166-1 код
sender_card_mask2 String Карта відправника
sender_card_type String Тип картки відправника MC/Visa
sender_commission Number Комісія з відправника у валюті платежу
sender_phone String Телефон відправника
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
transaction_id Number Id транзакції в системі LiqPay
version Number Версія API. Поточне значення - 3