Callback
Отримання статусу та інформації про платіж

Як це працює?
 1. Компанія відправляє запит на проведення платежу, з передачею параметра server_url.
 2. Після обробки операції процесінгом LiqPay і отриманням кінцевого статусу, на ваш сервер буде відправлений POST запит з двома параметрами data і signature, де:
 3. data - json рядок з параметрами APIs закодований функцією base64, base64_encode( json_string ),
  signature - унікальний підпис кожного запиту base64_encode( sha1( private_key + data + private_key) ),
  base64_encode - повертає рядок, закодований методом base64,
  sha1 - повертається хеш у вигляді бінарного рядку з 20 символів.
 4. Для перевірки справжності запиту з сервера LiqPay необхідно:
 5. - сформувати signature на стороні вашого сервера, використовуючи отриману у відповіді від LiqPay data і ваш private_key,
  signature=base64_encode( sha1( private_key + data + private_key) )
  - підсумкову signature необхідно порівняти з отриманою із Callback від LiqPay,
  - якщо signature ідентичні, значить ви отримали справжню відповідь від сервера LiqPay (незмінений третьою особою/без втручання третіх осіб) і можна виконувати зобов'язання перед клієнтом по платежу, відповідно з отриманим статусом платежу.
 6. Для отримання поточного статусу транзакції до отримання фінального в Callback, використовуйте API Статус платежу, який можна викликати в будь-який час.
Перевірка Callback сигнатури
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
POST_DATA='base64_post_string'
POST_SIGNATURE='tp+ZLmKm1/E83dIzUpx5ljcttP4='
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${POST_DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${POST_DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)

if [ "x${POST_SIGNATURE}" == "x${SIGNATURE}" ]
then
echo "ok"
else
echo "invalid signature: ${POST_SIGNATURE} != ${SIGNATURE}"
fi


# POST_DATA in this example
# base64_post_string

# SIGNATURE in this example
# tp+ZLmKm1/E83dIzUpx5ljcttP4=
$sign = base64_encode( sha1( 
$private_key . 
$data . 
$private_key 
, 1 ));
LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
String sign = liqpay.str_to_sign(
PRIVATE_KEY + 
$data +
PRIVATE_KEY
);  
System.out.println(sign);
liqpay = LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY)
sign = liqpay.str_to_sign(
PRIVATE_KEY +
$data +
PRIVATE_KEY
)
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
sign = liqpay.str_to_sign(
PRIVATE_KEY + 
$data +
PRIVATE_KEY
)
Sign = liqpay:str_to_sign(
<<PRIVATE_KEY/binary, 
Data/binary,
PRIVATE_KEY/binary>>
).
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
var sign = liqpay->str_to_sign(
PRIVATE_KEY +
data +
PRIVATE_KEY
);
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $sign = $liqpay->str_to_sign(
PRIVATE_KEY + 
$data +
PRIVATE_KEY
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Sign = MakeSignature(Data)
Параметри відповіді
Parameter Type Description
acq_id Number ID еквайера
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
agent_commission Number Комісія агента в валюті платежу
amount Number Сума платежу
amount_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу debit
amount_credit Number Сума транзакції credit в валюті currency_credit
amount_debit Number Сума транзакції debit у валюті currency_debit
authcode_credit String Код авторизації по транзакції credit
authcode_debit String Код авторизації по транзакції debit
card_token String Token картки відправника
commission_credit Number Комісія з одержувача у валюті currency_credit
commission_debit Number Комісія з відправника у валюті currency_debit
completion_date String Дата списання коштів
create_date String Дата створення платежу
currency String Валюта платежу
currency_credit String Валюта транзакції credit
currency_debit String Валюта транзакції debit
customer String Унікальний ідентифікатор користувача на сайті мерчанта. Максимальна довжина 100 символів
description String Коментар до платежу
end_date String Дата завершення/зміни платежу
err_code String Код помилки
err_description String Опис помилки
info String Додаткова інформація про платіж
ip String IP адреса відправника
is_3ds Boolean Можливі значення:
true - транзакція пройшла з 3DS перевіркою,
false - транзакція пройшла без 3DS перевірки
liqpay_order_id String Order_id платежу в системі LiqPay
mpi_eci Number Можливі значення: 5 - транзакція пройшла з 3DS (емітент і еквайєр підтримують технологію 3D-Secure), 6 - емітент картки платника не підтримує технологію 3D-Secure, 7 - операція пройшла без 3D-Secure
order_id String Order_id платежу
payment_id Number Id платежу в системі LiqPay
paytype String Спосіб оплати. Можливі значення card - оплата картою, liqpay - через кабінет liqpay, privat24 - через кабінет Приват24, masterpass - через кабінет masterpass, moment_part - розстрочка, cash - готівкою, invoice - рахунок на e-mail, qr - сканування qr-коду.
public_key String Публічний ключ магазину
receiver_commission Number Комісія з одержувача у валюті платежу
redirect_to String Посилання на яке необхідно перенаправляти клієнта для проходження 3DS верифікації
refund_date_last String Дата останнього повернення по платежу
rrn_credit String Унікальний номер транзакції в системі авторизації і розрахунків обслуговуючого банку Retrieval Reference number
rrn_debit String Унікальний номер транзакції в системі авторизації і розрахунків обслуговуючого банку Retrieval Reference number
sender_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу
sender_card_bank String Банк відправника
sender_card_country String Країна картки відправника. Цифровий ISO 3166-1 код
sender_card_mask2 String Карта відправника
sender_card_type String Тип картки відправника MC/Visa
sender_commission Number Комісія з відправника у валюті платежу
sender_first_name String Ім'я відправника
sender_last_name String Прізвище відправника
sender_phone String Телефон відправника
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
reversed Платіж повернений
subscribed Підписка успішно оформлена
success Успішний платіж
unsubscribed Підписка успішно деактивована
Статуси що потребують підтвердження платежу
3ds_verify Потрібна 3DS верифікація.
Для завершення платежу, потрібно виконати 3ds_verify
captcha_verify Очікується підтвердження captcha
cvv_verify Потрібне введення CVV картки відправника.
Для завершення платежу, потрібно виконати cvv_verify
ivr_verify Очікується підтвердження дзвінком ivr
otp_verify Потрібне OTP підтвердження клієнта. OTP пароль відправлений на номер телефону Клієнта.
Для завершення платежу, потрібно виконати otp_verify
password_verify Очікується підтвердження пароля додатка Приват24
phone_verify Очікується введення телефону клієнтом.
Для завершення платежу, потрібно виконати phone_verify
pin_verify Очікується підтвердження pin-code
receiver_verify Потрібне введення даних одержувача.
Для завершення платежу, потрібно виконати receiver_verify
sender_verify Потрібне введення даних відправника.
Для завершення платежу, потрібно виконати sender_verify
senderapp_verify Очікується підтвердження в додатку Privat24
wait_qr Очікується сканування QR-коду клієнтом
wait_sender Очікується підтвердження оплати клієнтом в додатку Privat24/SENDER
Інші статуси платежу
cash_wait Очікується оплата готівкою в ТСО
hold_wait Сума успішно заблокована на рахунку відправника
invoice_wait Інвойс створений успішно, очікується оплата
prepared Платіж створений, очікується його завершення відправником
processing Платіж обробляється
wait_accept Кошти з клієнта списані, але магазин ще не пройшов перевірку. Якщо магазин не пройде активацію протягом 90 днів, платежі будуть автоматично скасовані
wait_card Не встановлений спосіб відшкодування у одержувача
wait_compensation Платіж успішний, буде зарахований в щодобовій проводці
wait_lc Акредитив. Кошти з клієнта списані, очікується підтвердження доставки товару
wait_reserve Грошові кошти за платежем зарезервовані для проведення повернення за раніше поданою заявкою
wait_secure Платіж на перевірці
token String Token платежу
type String Тип платежу
version Number Версія API. Поточне значення - 3
err_erc String Код помилки
product_category String Категорія товару
product_description String Опис товару
product_name String Назва товару
product_url String Адреса сторінки з товаром
refund_amount Number Сума повернення
verifycode String Код верифікації