Публічний
Реєстр
Отримання реєстру прийнятих платежів для підприємств з потранзакційним відшкодуванням і 1 раз на добу


Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"register\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"format\" : \"json\",
  \"date\" : \"2017-01-31\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'  => 'register',
'version'  => '3',
'format'  => 'json',
'date'   => '2017-01-31'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "register");
params.put("version", "3");
params.put("format", "json");
params.put("date", "2017-01-31");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);		
System.out.println(res.get("status"));
from liqpay import LiqPay
liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"  : "register",
"version"  : "3",
"format"  : "json",
"date"   : "2017-01-31"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action  => "register",
:version  => "3",
:format  => "json",
:date   => "2017-01-31"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>,  <<"register">>},
{<<"version">>,  <<"3">>},
{<<"format">>,  <<"json">>},
{<<"date">>,   <<"2017-01-31">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "register",
"version"  : "3",
"format"  : "json",
"date"   : "2017-01-31"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'  => 'register',
'version'  => '3',
'format'  => 'json',
'date'   => '2017-01-31'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "register",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "format": "json",
  "date": "2017-01-31",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String register
format Required String Можливий формат звіту json, csv, xml
date Required String Дата за яку буде вивантажено реєстр
Приклад відповіді:
{
 "result": "ok",
 "data": [{
 "id": 107866,
 "create_date": "2017-01-31 07:51:37",
 "end_date": "2017-01-31 07:51:54",
 "trans_type": "purchase",
 "trans_amount": 1.0,
 "trans_fee_debit": 0.0,
 "trans_fee_credit": 0.03,
 "trans_bonus": 0.0,
 "trans_total": 0.97,
 "trans_currency": "UAH",
 "action": "pay",
 "channel": "checkout",
 "paytype": "liqpay",
 "order_id": "98R1U1OV1485849059893399",
 "liqpay_order_id": "J4L8IRG81485849105029639",
 "authcode_debit": "784593",
 "description": "Мій товар",
 "ip": "8.8.8.8",
 "customer": null,
 "bonus_type": null,
 "sender_card": "5168 **** **** **16",
 "sender_card_bank": "pb",
 "sender_card_country": 804,
 "sender_card_type": "mc",
 "sender_phone": "380950000001",
 "sender_email": null,
 "sender_first_name": "test",
 "sender_last_name": "test",
 "sender_card_product_type": "KDV"
 }]
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
authcode_debit String Код авторизації по транзакції debit
bonus_type String Тип бонусу, можливі значення bonusplus, discount_club, personal, promo
channel String Канал оплати, можливі значення checkout, checkoutjs, api
create_date String Дата створення платежу
customer String Унікальний ідентифікатор користувача на сайті мерчанта. Максимальна довжина 100 символів
description String Коментар до платежу
end_date String Дата завершення/зміни платежу
id Number Id платежу в системі LiqPay
ip String IP адреса відправника
liqpay_order_id String Order_id платежу в системі LiqPay
order_id String Order_id платежу
paytype String Спосіб оплати. Можливі значення card - оплата картою, liqpay - через кабінет liqpay, privat24 - через кабінет Приват24, masterpass - через кабінет masterpass, moment_part - розстрочка, cash - готівкою, invoice - рахунок на e-mail, qr - сканування qr-коду.
sender_card String Карта відправника
sender_card_bank String Банк відправника
sender_card_country String Країна картки відправника. Цифровий ISO 3166-1 код
sender_card_product_type String Тип карткового продукту
sender_card_type String Тип картки відправника MC/Visa
sender_email String Email платника
sender_first_name String Ім'я відправника
sender_last_name String Прізвище відправника
sender_phone String Телефон відправника
trans_amount Number Сума транзакції
trans_bonus Number Сума бонуса по транзакції
trans_currency String Валюта транзакції
trans_fee_credit Number Сума комісії транзакції кредиту
trans_fee_debit Number Сума комісії транзакції дебету
trans_total Number Сума відшкодування компанії
trans_type String Тип транзакції. Можливі значення reverse, hold_compl, purchase, refund