Публічний
Отримання квитанції
Відправлення квитанції на вказаний email клієнта

Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"ticket\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"order_id\" : \"order_id_1\",
  \"email\" : \"email@gmail.com\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'  => 'ticket',
'version'  => '3',
'order_id' => 'order_id_1',
'email'  => 'email@gmail.com'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "ticket");
params.put("version", "3");
params.put("order_id", "order_id_1");
params.put("email", "email@gmail.com");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);		
System.out.println(res.get("status"));
from liqpay import LiqPay
liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"  : "ticket",
"version"  : "3",
"order_id" : "order_id_1",
"email"  : "email@gmail.com"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action  => "ticket",
:version  => "3",
:order_id => "order_id_1",
:email  => "email@gmail.com"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>,  <<"ticket">>},
{<<"version">>,  <<"3">>},
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>},
{<<"email">>,  <<"email@gmail.com">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "ticket",
"version"  : "3",
"order_id" : "order_id_1",
"email"  : "email@gmail.com"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'  => 'ticket',
'version'  => '3',
'order_id' => 'order_id_1',
'email'  => 'email@gmail.com'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "ticket",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "order_id": "order_id_1",
  "email": "email@gmail.com",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String ticket
email Required String Email для відправки квитанції
order_id Required String order_id успішного платежу
payment_id Optional Number Id платежу в системі LiqPay
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
stamp Optional Boolean
Ознака квитанції з печаткою.
Можливі значення:
true - надіслати квитанцію з печаткою.
false - отправить квитанцию без печати.
Приклад відповіді:
{
 "result": "ok"
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
result String Результат виконання запиту ok або error