Публічний
Платіжний Бот
Прийом платежів в 1 клік від клієнтів в популярних месенджерах

Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"invoice_bot\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"amount\" : 200,
  \"currency\" : \"USD\",
  \"order_id\" : \"order_id_1\", 
  \"phone\" : \"380950000001\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'  => 'invoice_bot',
'version'  => '3',
'amount'  => '200',
'currency' => 'USD',
'order_id' => 'order_id_1',
'phone' => '380950000001'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "invoice_bot");
params.put("version", "3");
params.put("amount", "200");
params.put("currency", "USD");
params.put("order_id", "order_id_1");
params.put("phone", "380950000001");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);		
System.out.println(res.get("result"));
liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"  : "invoice_bot",
"version"  : "3",
"amount"  : "1",
"currency" : "USD",
"order_id" : "order_id_1",
"phone" : "380950000001"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action  => "invoice_bot",
:version => "3",
:amount  => "1",
:currency => "USD",
:order_id => "order_id_1",
:phone => "380950000001"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"invoice_bot">>},
{<<"version">>, <<"3">>}, 
{<<"email">>, <<"client-email@gmail.com">>}, 
{<<"amount">>, <<"1">>}, 
{<<"currency">>, <<"USD">>}, 
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>}, 
{<<"phone">>, <<"380950000001">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"  : "invoice_bot",
"version" : "3",
"email"  : "client-email@gmail.com",
"amount"  : "1",
"currency" : "USD",
"order_id" : "order_id_1",
"phone" : "380950000001"
}, function( json ){
console.log( json.result );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'  => 'invoice_bot',
'version' => '3',
'email'  => 'client-email@gmail.com',
'amount'  => '1',
'currency' => 'USD',
'order_id' => 'order_id_1',
'phone' => '380950000001'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "invoice_bot",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "amount": 1,
  "currency": "UAH",
  "order_id": "order_id_1",
  "phone": "380950000001",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String invoice_bot
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
phone Required String Телефон одержувача інвойсу
server_url Optional String URL API в Вашому магазині для повідомлень про зміну статусу платежу (сервер->сервер). Максимальна довжина 510 символів. Детальніше
Приклад відповіді:
{
 "result": "ok",
 "bot_name": "@PopMobBot",
 "bot_url": "https://web.telegram.org/#/im?p=@PopMobBot",
 "bot_in_contacts": false,
 "bot_channel": "telegram",
 "id": 6178,
 "href": "https://liqpay.ua/apipay/invoice/15001245832609_6730_MmbY8z2yXOP3PiUBljTeyyFsxg2ZYA",
 "token": "15001245832609_6730_MmbY8z2yXOP3PiUBljTeyyFsxg2ZYA"
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
bot_channel String Мессенджер, в який був виставлений рахунок для оплати
bot_in_contacts Bollean Цей параметр вказує чи додав вже клієнт бота гаманця LiqPay собі в контакти або його потрібно попросити додати бота
bot_name String Ім'я бота гаманця LiqPay
bot_url String Посилання бота месенджера
href String Посилання на інвойс
id Number Id платежу в системі LiqPay
result String Результат виконання запиту ok або error
token String Token платежу