Приватний
Виплати
Переказ грошових коштів з рахунку компанії будь-якій кількості одержувачів на картку, рахунок, email або телефон

Переказ з рахунку магазину на карту Mastercard/Visa або номер рахунку будь-якого українського банку, а також на токен картки одержувача.
Результатом виконання запиту є переказ грошових коштів з рахунку магазину на карту одержувача.
Схема роботи API виплати
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"p2pcredit\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"amount\" : 1,
  \"currency\" : \"USD\",
  \"description\" : \"description text\",
  \"order_id\" : \"order_id_1\",
  \"receiver_card\" : \"4731195301524633\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'     => 'p2pcredit',
'version'    => '3',
'amount'     => '1',
'currency'    => 'USD',
'description'  => 'description text',
'order_id'    => 'order_id_1',
'receiver_card' => '4731195301524633',
'receiver_last_name' => 'LastName',
'receiver_first_name' => 'FirstName'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "p2pcredit");
params.put("version", "3");
params.put("amount", "1");
params.put("currency", "USD");
params.put("description", "description text");
params.put("order_id", "order_id_1"); 
params.put("receiver_card", "4731195301524633"); 
params.put("receiver_last_name", "LastName");
params.put("receiver_first_name", "FirstName");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);  
System.out.println(res.get("status"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"     : "p2pcredit",
"version"    : "3",
"amount"     : "1",
"currency"    : "USD",
"description"  : "description text",
"order_id"    : "order_id_1",
"receiver_card" : "4731195301524633",
"receiver_last_name" : "LastName",
"receiver_first_name" : "FirstName"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action     => "p2pcredit",
:version    => "3",
:amount     => "1",
:currency    => "USD",
:description  => "description text",
:order_id    => "order_id_1",
:receiver_card => "4731195301524633",
:receiver_last_name => "LastName",
:receiver_first_name => "FirstName"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"p2pcredit">>},
{<<"version">>, <<"3">>}, 
{<<"amount">>, <<"1">>}, 
{<<"currency">>, <<"USD">>}, 
{<<"description">>, <<"description text">>}, 
{<<"order_id">>, <<"order_id_1">>}, 
{<<"receiver_card">>, <<"4731195301524633">>}, 
{<<"receiver_last_name">>, <<"LastName">>}, 
{<<"receiver_first_name">>, <<"FirstName">>}
], LiqPay)
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"     : "p2pcredit",
"version"    : "3",
"amount"     : "1",
"currency"    : "USD",
"description"  : "description text",
"order_id"    : "order_id_1",
"receiver_card" : "4731195301524633",
"receiver_last_name" : "LastName",
"receiver_first_name" : "FirstName"
}, function( json ){
console.log( json.status );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'     => 'p2pcredit',
'version'    => '3',
'amount'     => '1',
'currency'    => 'USD',
'description'  => 'description text',
'order_id'    => 'order_id_1',
'receiver_card' => '4731195301524633',
'receiver_last_name' => 'LastName',
'receiver_first_name' => 'FirstName'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "p2pcredit",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "amount": 1,
  "currency": "UAH",
  "description": "Test payment",
  "order_id": "order_id_1",
  "receiver_card": "4731195301524633",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String p2pcredit
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
ip Required String IP клієнта
order_id Required String Унікальний ID покупки у Вашому магазині. Максимальна довжина 255 символів.
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
server_url Optional String URL API в Вашому магазині для повідомлень про зміну статусу платежу (сервер->сервер). Максимальна довжина 510 символів. Детальніше
taxed Optional String
Ознака сплати податків з платежу. Допустимі значення: Дохід не підлягає оподаткуванню
Параметри для переказу на розрахунковий рахунок
receiver_account Required String Номер рахунку отримувача.
receiver_mfo Required String МФО рахунку одержувача.
receiver_okpo Required String ОКПО рахунку одержувача.
receiver_company Required String Найменування розрахункового рахунку отримувача.
Параметри для переказу на картку
receiver_card Required String Номер картки одержувача
Параметри для переказу на токен картки
receiver_card_token Required String Токен картки одержувача. Наприклад: B5BВB0D00B88B00ED00A00D0D
Параметри для переказу по номеру телефону
receiver_phone Required String Номер телефону одержувача.
Параметри для переказу по email
receiver_email Required String Email одержувача
Параметри відправника
sender_address NEW Optional String Адреса відправника
sender_city Optional String Місто відправника
sender_country_code Optional String Код країни відправника. Цифровий ISO 3166-1 код
sender_first_name Optional String Ім'я відправника
sender_last_name Optional String Прізвище відправника
sender_postal_code Optional String Поштовий індекс відправника
Параметри по одержувачу
receiver_first_name Optional String Ім'я одержувача
receiver_last_name Optional String Прізвище одержувача
Інші параметри
customer Optional String Унікальний ідентифікатор користувача на сайті мерчанта. Максимальна довжина 100 символів.
info Optional String Інформація для додавання даних до платежу. Наприклад: "External information for payments"
Приклад відповіді:
{
 "action": "p2pcredit",
 "payment_id": 165189,
 "status": "success",
 "version": 3,
 "type": "p2pcredit",
 "public_key": "i000000000",
 "acq_id": 414963,
 "order_id": "98R1U1OV1485849059893399",
 "liqpay_order_id": "NYMK3AE61501685438251925",
 "description": "description text",
 "amount": 0.1,
 "currency": "UAH",
 "sender_commission": 0.0,
 "receiver_commission": 0.0,
 "agent_commission": 0.0,
 "amount_debit": 0.1,
 "amount_credit": 0.1,
 "commission_debit": 0.0,
 "commission_credit": 0.0,
 "currency_debit": "UAH",
 "currency_credit": "UAH",
 "sender_bonus": 0.0,
 "amount_bonus": 0.0,
 "mpi_eci": "7",
 "is_3ds": false,
 "create_date": 1501687336377,
 "end_date": 1501687336377,
 "transaction_id": 165189
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
acq_id Number ID еквайера
action String Тип операції. Можливі значення: pay - платіж, hold - блокування коштів на рахунку відправника, paysplit - розщеплення платежу, subscribe - створення регулярного платежу, paydonate - пожертвування, auth - предавторізація картки, regular - регулярний платіж
agent_commission Number Комісія агента в валюті платежу
amount Number Сума платежу
amount_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу debit
amount_credit Number Сума транзакції credit в валюті currency_credit
amount_debit Number Сума транзакції debit у валюті currency_debit
commission_credit Number Комісія з одержувача у валюті currency_credit
commission_debit Number Комісія з відправника у валюті currency_debit
create_date String Дата створення платежу
currency String Валюта платежу
currency_credit String Валюта транзакції credit
currency_debit String Валюта транзакції debit
description String Коментар до платежу
end_date String Дата завершення/зміни платежу
is_3ds Boolean Можливі значення:
true - транзакція пройшла з 3DS перевіркою,
false - транзакція пройшла без 3DS перевірки
liqpay_order_id String Order_id платежу в системі LiqPay
mpi_eci Number Можливі значення: 5 - транзакція пройшла з 3DS (емітент і еквайєр підтримують технологію 3D-Secure), 6 - емітент картки платника не підтримує технологію 3D-Secure, 7 - операція пройшла без 3D-Secure
order_id String Order_id платежу
payment_id Number Id платежу в системі LiqPay
public_key String Публічний ключ магазину
receiver_commission Number Комісія з одержувача у валюті платежу
redirect_to String Посилання на яке необхідно перенаправляти клієнта для проходження 3DS верифікації
sender_bonus Number Бонус відправника у валюті платежу
sender_commission Number Комісія з відправника у валюті платежу
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
transaction_id Number Id транзакції в системі LiqPay
type String Тип платежу
version Number Версія API. Поточне значення - 3