Приватний
P2P Debit
Прийом оплати від клієнта за допомогою методу p2p debit

Схема роботи API p2p debit
Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String p2pdebit
amount Required Number Сума платежу. Наприклад: 5, 7.34
card Required String Номер картки платника
card_cvv Required String CVV/CVV2
card_exp_month Required String Місяць терміну дії картки платника. Наприклад: 08
card_exp_year Required String Рік терміну дії картки платника. Наприклад: 19
card_token Required String Токен картки платника. Наприклад: B5BВB0D00B88B00ED00A00D0D (При використанні токену дані картки передавати не потрібно)
currency Required String Валюта платежу. Можливі значення: USD, EUR, RUB, UAH
description Required String Призначення платежу.
phone Required String Телефон платника. На цей номер буде відправлений OTP пароль підтвердження платежу. Телефон вказується в міжнародному форматі (Україна +380, Росія +7). Наприклад: +380950000001 (з +) або +380950000001 (без +)
language Optional String Мова клієнта ru, uk, en
prepare Optional String Попередня підготовка платежу. Цей режим дозволяє визначити чи заповнені всі дані , чи потрібна 3DS перевірка картки, чи не перевищено ліміт. Гроші з картки платника не списуються. Для включення режиму необхідно передати значення 1, а для роботи з DCC (dynamic currеncy conversion) - значення tariffs
recurringbytoken Optional String Цей параметр дозволяє генерувати card_token платника, який ви отримаєте в callback запиті на server_url. card_token дозволяє проводити платежі без введення реквізитів картки платника, використовуючи API paytoken. Для отримання card_token необхідно передати в запиті значення: 1
result_url Optional String URL у Вашому магазині на який покупець буде переадресовано після завершення покупки. Максимальна довжина 510 символів.
server_url Optional String URL API в Вашому магазині для повідомлень про зміну статусу платежу (сервер->сервер). Максимальна довжина 510 символів. Детальніше
sandbox Required String Включає тестовий режим. Кошти з картки платника не списуються. Для включення тестового режиму необхідно передати значення 1. Всі тестові платежі будуть мати статус sandbox - успішний тестовий платіж.
Параметри відправника
sender_address NEW Optional String Адреса відправника
sender_city Optional String Місто відправника
sender_country_code Optional String Код країни відправника. Цифровий ISO 3166-1 код
sender_first_name Optional String Ім'я відправника
sender_last_name Optional String Прізвище відправника
sender_postal_code Optional String Поштовий індекс відправника
3DS параметри
mpi_md Optional String Параметр, що повертається сторінкою ACS MD.
Цей параметр передається, тільки якщо попередньо було використано API MPI
mpi_pares Optional String Параметр, що повертається сторінкою ACS pares.
Цей параметр передається, тільки якщо попередньо було використано API MPI