Приватний
Інфо про компанію
Отримання інформації про компанію в LiqPay

Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"agent_info_merchant\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"merchant_public_key\" : \"i3111000000\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'       => 'agent_info_merchant',
'version'       => '3',
'merchant_public_key' => 'i3111000000'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "agent_info_merchant");
params.put("version", "3");
params.put("merchant_public_key", "i3111000000");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);  
System.out.println(res.get("result"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"       : "agent_info_merchant",
"version"       : "3",
"merchant_public_key" : "i3111000000"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action       => "agent_info_merchant",
:version       => "3", 
:merchant_public_key => "i3111000000"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>,       <<"agent_info_merchant">>},
{<<"version">>,       <<"3">>}, 
{<<"merchant_public_key">>, <<"i3111000000">>}
], LiqPay).
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"       : "agent_info_merchant",
"version"       : "3",
"merchant_public_key" : "i3111000000"
}, function( json ){
console.log( json.result );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'       => 'agent_info_merchant',
'version'       => '3', 
'merchant_public_key' => 'i3111000000'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "agent_info_merchant",
  "version": 3,
  "public_key": PublicKey,
  "merchant_public_key": "i3111000000",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String agent_info_merchant
merchant_public_key Required String Публічний ключ магазину агента
Приклад відповіді:
{
 "result": "ok",
 "public_key": "i000000000",
 "email": "test@gmail.com",
 "name": "Site name",
 "url": "site123.site.com",
 "description": "site description",
 "logo": null,
 "phone": "380950000001",
 "refund_way": "card",
 "refund_number": "4731180000000001",
 "mfo": null,
 "okpo": null,
 "company_name": null,
 "create_date": 1501764124764,
 "update_date": 1501764124764,
 "blocked": false
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
blocked String Статус блокування компанії
company_name String Повне найменування компанії
create_date String Дата створення платежу
description String Коментар до платежу
email String Email відправника
logo String Логотип компанії
mfo String МФО рахунку компанії
name String Найменування компанії
okpo String ОКПО рахунку компанії
phone String Телефон компанії
public_key String Публічний ключ магазину
refund_number String Номер карти / рахунку / терміналу компанії куди була виплата відшкодування
refund_way String Спосіб через який проходить відшкодування
result String Результат виконання запиту ok або error
status String Можливі значення: activated - магазин активований з відшкодуванням, wait_accept - магазин активований без відшкодування
update_date String Дата оновлення інформації по компанії
url String URL компанії