Приватний
Створення компанії
Реєстрація нової компанії в LiqPay для агентської схеми

Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"agent_shop_create\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"phone\" : \"380950000001\",
  \"order_id\" : \"order_id_1\",
  \"card\" : \"4731195301524634\",
  \"card_exp_month\" : \"03\",
  \"card_exp_year\" : \"22\",
  \"card_cvv\" : \"111\",
  \"site\" : \"agent1.site.com\",
  \"description\" : \"site description\",
  \"email\" : \"email@gmail.com\",
  \"name\" : \"Site name\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'     => 'agent_shop_create',
'version'    => '3',
'phone'     => '380950000001',
'site'      => 'agent1.site.com',
'description'  => 'site description',
'email'     => 'email@gmail.com',
'name'      => 'Site name',
'card'      => '4731195301524634',
'card_exp_month' => '03',
'card_exp_year' => '22',
'card_cvv'    => '111'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "agent_shop_create");
params.put("version", "3");
params.put("phone", "380950000001");
params.put("site", "agent1.site.com");
params.put("description", "site description");
params.put("email", "email@gmail.com");
params.put("name", "Site name"); 
params.put("card", "4731195301524634");
params.put("card_exp_month", "03");
params.put("card_exp_year", "22");
params.put("card_cvv", "111");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);  
System.out.println(res.get("result"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"     : "agent_shop_create",
"version"    : "3",
"phone"     : "380950000001",
"site"      : "agent1.site.com",
"description"  : "site description",
"email"     : "email@gmail.com",
"name"      : "Site name",
"card"      : "4731195301524634",
"card_exp_month" : "03",
"card_exp_year" : "22",
"card_cvv"    : "111"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action     => "agent_shop_create",
:version    => "3", 
:phone     => "380950000001",  
:site      => "agent1.site.com",
:description  => "site description",
:email     => "email@gmail.com",
:name      => "Site name",
:card      => "4731195301524634",
:card_exp_month => "03",
:card_exp_year => "22",
:card_cvv    => "111"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>, <<"agent_shop_create">>},
{<<"version">>, <<"3">>}, 
{<<"phone">>, <<"380950000001">>}, 
{<<"site">>, <<"agent1.site.com">>}, 
{<<"description">>, <<"site description">>}, 
{<<"email">>, <<"email@gmail.com">>}, 
{<<"name">>, <<"Site name">>}, 
{<<"card">>, <<"4731195301524634">>}, 
{<<"card_exp_month">>, <<"03">>}, 
{<<"card_exp_year">>, <<"22">>}, 
{<<"card_cvv">>, <<"111">>}
], LiqPay).
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"     : "agent_shop_create",
"version"    : "3",
"phone"     : "380950000001",
"site"      : "agent1.site.com",
"description"  : "site description",
"email"     : "email@gmail.com",
"name"      : "Site name",
"card"      : "4731195301524634",
"card_exp_month" : "03",
"card_exp_year" : "22",
"card_cvv"    : "111"
}, function( json ){
console.log( json.result );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'     => 'agent_shop_create',
'version'    => '3', 
'phone'     => '380950000001',   
'site'      => 'agent1.site.com',
'description'  => 'site description',
'email'     => 'email@gmail.com',
'name'      => 'Site name',
'card'      => '4731195301524634',
'card_exp_month' => '03',
'card_exp_year' => '22',
'card_cvv'    => '111'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "agent_shop_create",
  "version": 3,
  "public_key": "PublicKey", 
  "phone": "380950000001",
  "card": "4731195301524634",
  "card_exp_month": "03",
  "card_exp_year": "22",
  "card_cvv": "111",
  "site": "agent1.site.com",
  "description": "site description",
  "email": "email@gmail.com",
  "name": "Site name",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String agent_shop_create
card Required* String Номер картки для прийому платежів в цьому магазині
card_cvv Required* String CVV/CVV2
card_exp_month Required* String Місяць терміну дії картки
card_exp_year Required* String Рік терміну дії картки
description Required String Опис магазину
email Required String Email магазину
name Required String Назва магазину
phone Required String Номер телефону магазину
site Required String URL сайту магазину
iban Required** String IBAN для прийому платежів в цьому магазині. Максимальна довжина 34 символи
company Required** String Найменування рахунку
okpo Required** String ОКПО рахунку
amount_procent_agent Optional Number Комісія агента в процентах
amount_static_agent Optional* Number Комісія агента статична
currency_static_agent Optional* String Валюта статичної комісії агента
can_reports Optional String Дозволяє власнику головної компанії переглядати історію платежів створеної компанії, передати значення true
can_checkout_edit Optional String Дозволяє власнику головної компанії редагувати налаштування сторінки оплати створеної компанії, передати значення true
logo Optional String URL логотипа магазину
public_phone Optional String Публічний телефон магазину
Параметри для агрегаторів
Вкажіть дані підприємства, для якого створюється компанія
law_okpo Required String ЄДРПОУ підприємства. Максимальна довжина 255 символів
law_name Optional* String Назва підприємства. Максимальна довжина 255 символів
law_contacts Optional* Object Контактні дані підприємства
law_cto_info Optional* Object Інформація про керівника підприємства
law_owners_info Optional* Array Інформація про власника(-ів) підприємства
* Параметри обов'язкові для клієнтів, які обслуговуються не в ПриватБанку
Контактні дані підприємства (об'єкт law_contacts)
phone Optional String Контактний телефон підприємства
email Optional String Контактний email підприємства
Інформація про керівника підприємства (об'єкт law_cto_info)
name Optional String ПІБ керівника підприємства
inn Optional String ІПН керівника підприємства
birth_date Optional String Дата народження керівника підприємства. Введіть дату в такому форматі: 2015-03-31
citizenship Optional String Громадянство керівника підприємства. Напишіть назву країни латинськими буквами. Приклад: Ukraine
Інформація про власника(-ів) підприємства (масив law_cto_info)
У масив можна передати до трьох об'єктів з даними про власників.
name Optional String ПІБ власника підприємства
inn Optional String ІПН власника підприємства
birth_date Optional String Дата народження власника підприємства. Введіть дату в такому форматі: 2015-03-31
citizenship Optional String Громадянство власника підприємства. Напишіть назву країни латинськими буквами. Приклад: Ukraine
share_in_capital Optional String Частка власника в статутному капіталі підприємства
Приклад відповіді:
{
"status": "success",
"public_key": "i000000000",
"private_key": "wGsqoko5412LcD0vB215XK2wQSgLDVBrsaPIRi6"
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
private_key String Приватний ключ компанії
public_key String Публічний ключ магазину
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
Статуси що потребують підтвердження платежу
3ds_verify Потрібна 3DS верифікація.
Для завершення платежу, потрібно виконати 3ds_verify
cvv_verify Потрібне введення CVV картки відправника.
Для завершення платежу, потрібно виконати cvv_verify
otp_verify Потрібне OTP підтвердження клієнта. OTP пароль відправлений на номер телефону Клієнта.
Для завершення платежу, потрібно виконати otp_verify