Приватний
Редагування компанії
Редагування даних створеної компанії в LiqPay

Формування запиту до API при самостійній інтеграції:
Приклад використання SDK:
#!/bin/bash
PUBLIC_KEY='your_public_key'
PRIVATE_KEY='your_private_key'
API_URL='https://www.liqpay.ua/api/request'
JSON="{ 
	\"action\" : \"agent_shop_edit\",
  \"version\" : 3,
  \"public_key\" : \"${PUBLIC_KEY}\", 
  \"merchant_public_key\" : \"i3111000000\", 
  \"phone\" : \"380950000001\",
  \"order_id\" : \"order_id_1\",
  \"card\" : \"4731195301524634\",
  \"card_exp_month\" : \"03\",
  \"card_exp_year\" : \"22\",
  \"card_cvv\" : \"111\",
  \"site\" : \"agent1.site.com\",
  \"description\" : \"site description\",
  \"email\" : \"email@gmail.com\",
  \"name\" : \"Site name\"
}"
# DATA is base64_encode result from JSON string
DATA=$(echo -n ${JSON} | base64)
# SIGNATURE is base64 encode result from sha1 binary hash from concatenate string ${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}
SIGNATURE=$(echo -n "${PRIVATE_KEY}${DATA}${PRIVATE_KEY}" | openssl dgst -binary -sha1 | base64)
# REQ is json response from liqpay
REQ=$(curl --silent -XPOST ${API_URL} --data-urlencode data="${DATA}" --data-urlencode signature="${SIGNATURE}")
echo "Result: ${REQ}"
$liqpay = new LiqPay($public_key, $private_key);
$res = $liqpay->api("request", array(
'action'       => 'agent_shop_edit',
'version'       => '3',
'phone'        => '380950000001',
'site'        => 'agent1.site.com',
'description'     => 'site description',
'email'        => 'email@gmail.com',
'name'        => 'Site name',
'card'        => '4731195301524634',
'card_exp_month'   => '03',
'card_exp_year'    => '22',
'card_cvv'      => '111',
'merchant_public_key' => 'i3111000000'
));
HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("action", "agent_shop_edit");
params.put("version", "3");
params.put("phone", "380950000001");
params.put("site", "agent1.site.com");
params.put("description", "site description");
params.put("email", "email@gmail.com");
params.put("name", "Site name"); 
params.put("card", "4731195301524634");
params.put("card_exp_month", "03");
params.put("card_exp_year", "22");
params.put("card_cvv", "111");
params.put("merchant_public_key", "i3111000000");

LiqPay liqpay = new LiqPay(PUBLIC_KEY, PRIVATE_KEY);
HashMap<String, Object> res = liqpay.api("request", params);  
System.out.println(res.get("result"));
from liqpay import LiqPay

liqpay = LiqPay(public_key, private_key)
res = liqpay.api("request", {
"action"       : "agent_shop_edit",
"version"       : "3",
"phone"        : "380950000001",
"site"        : "agent1.site.com",
"description"     : "site description",
"email"        : "email@gmail.com",
"name"        : "Site name",
"card"        : "4731195301524634",
"card_exp_month"   : "03",
"card_exp_year"    : "22",
"card_cvv"      : "111",
"merchant_public_key" : "i3111000000"
})
liqpay = Liqpay::Liqpay.new(
:public_key => 'public_key',
:private_key => 'private_key'
)
res = liqpay.api("request", {
:action       => "agent_shop_edit",
:version       => "3", 
:phone        => "380950000001",  
:site        => "agent1.site.com",
:description     => "site description",
:email        => "email@gmail.com",
:name        => "Site name",
:card        => "4731195301524634",
:card_exp_month   => "03",
:card_exp_year    => "22",
:card_cvv      => "111",
:merchant_public_key => "i3111000000"
})
LiqPay = liqpay:init(PublicKey, PrivateKey),
Res = liqpay:api("request", [
{<<"action">>,       <<"agent_shop_edit">>},
{<<"version">>,       <<"3">>}, 
{<<"phone">>,        <<"380950000001">>}, 
{<<"site">>,        <<"agent1.site.com">>}, 
{<<"description">>,     <<"site description">>}, 
{<<"email">>,        <<"email@gmail.com">>}, 
{<<"name">>,        <<"Site name">>}, 
{<<"card">>,        <<"4731195301524634">>}, 
{<<"card_exp_month">>,   <<"03">>}, 
{<<"card_exp_year">>,    <<"22">>}, 
{<<"card_cvv">>,      <<"111">>},
{<<"merchant_public_key">>, <<"i3111000000">>}
], LiqPay).
var LiqPay = require('liqpay');
var liqpay = new LiqPay(public_key, private_key);
liqpay.api("request", {
"action"       : "agent_shop_edit",
"version"       : "3",
"phone"        : "380950000001",
"site"        : "agent1.site.com",
"description"     : "site description",
"email"        : "email@gmail.com",
"name"        : "Site name",
"card"        : "4731195301524634",
"card_exp_month"   : "03",
"card_exp_year"    : "22",
"card_cvv"      : "111"
"merchant_public_key" : "i3111000000"
}, function( json ){
console.log( json.result );
});
my $liqpay = Liqpay->new($public_key,$private_key);
my $res = $liqpay->api("request",
{
'action'       => 'agent_shop_edit',
'version'       => '3', 
'phone'        => '380950000001',   
'site'        => 'agent1.site.com',
'description'     => 'site description',
'email'        => 'email@gmail.com',
'name'        => 'Site name',
'card'        => '4731195301524634',
'card_exp_month'   => '03',
'card_exp_year'    => '22',
'card_cvv'      => '111',
'merchant_public_key' => 'i3111000000'
}
);
Init("my_public_key", "my_private_key")
Api("request", map[string]interface{}{
  "action": "agent_shop_edit",
  "version": 3,
  "public_key": "PublicKey", 
  "merchant_public_key": "i3111000000",
  "phone": "380950000001",
  "card": "4731195301524634",
  "card_exp_month": "03",
  "card_exp_year": "22",
  "card_cvv": "111",
  "site": "agent1.site.com",
  "description": "site description",
  "email": "email@gmail.com",
  "name": "Site name",
})
Параметри для формування data:
Основні
Parameter Required Type Description
version Required Number Версія API. Поточне значення - 3
public_key Required String Публічний ключ - ідентифікатор магазину. Отримати ключ можна в налаштуваннях магазину
action Required String agent_shop_edit
card Required* String Номер картки для прийому платежів в цьому магазині
card_cvv Required* String CVV/CVV2
card_exp_month Required* String Місяць терміну дії картки
card_exp_year Required* String Рік терміну дії картки
description Required String Опис магазину
email Required String Email магазину
merchant_public_key Required String Публічний ключ магазину агента
name Required String Назва магазину
phone Required String Номер телефону магазину
site Required String URL сайту магазину
iban Required** String IBAN для прийому платежів в цьому магазині. Максимальна довжина 34 символи
company Required** String Найменування рахунку
okpo Required** String ОКПО рахунку
amount_procent_agent Optional Number Комісія агента в процентах
amount_static_agent Optional* Number Комісія агента статична
currency_static_agent Optional* String Валюта статичної комісії агента
can_reports Optional String Дозволяє власнику головної компанії переглядати історію платежів створеної компанії, передати значення true
can_checkout_edit Optional String Дозволяє власнику головної компанії редагувати налаштування сторінки оплати створеної компанії, передати значення true
logo Optional String URL логотипа магазину
public_phone Optional String Публічний телефон магазину
Приклад відповіді:
{
"status": "success",
"public_key": "i000000000",
"private_key": "wGsqoko5412LcD0vB215XK2wQSgLDVBrsaPIRi6"
}
Параметри відповіді
Parameter Type Description
private_key String Приватний ключ компанії
public_key String Публічний ключ магазину
status String Статус платежу.
Можливі значення:
Кінцеві статуси платежу
error Неуспішний платіж. Некоректно заповнені дані
failure Неуспішний платіж
success Успішний платіж
Статуси що потребують підтвердження платежу
3ds_verify Потрібна 3DS верифікація.
Для завершення платежу, потрібно виконати 3ds_verify
cvv_verify Потрібне введення CVV картки відправника.
Для завершення платежу, потрібно виконати cvv_verify
otp_verify Потрібне OTP підтвердження клієнта. OTP пароль відправлений на номер телефону Клієнта.
Для завершення платежу, потрібно виконати otp_verify